نام :

نام خانوادگـی :

شماره صندلی :

سوالات آزمون پایانی نوبت اول درس تاریخ ایران و جهان (1)  سال دوم رشته  علوم انسانی دبیرستان شهید ممبینی

تاریخ امتحان :  23/10/88

ساعت شروع :  15  

مدت امتحان : 70 دقیقه

ردیف

ســوالات

بارم

1

صحیح یا غلط عبارات زیر را مشخص کنید .

الف) بیش تر نوشته های باقی مانده از مصریان به خط هیروگلیف است .  درست                 غلط

ب ) ایلام قدیم دورانی که از نظر سیاسی از میان دو رود ضعیف تر بود . درست                غلط

ج ) شهرهای عصر سلوکی به شکل دایره وار ساخته می شد .                 درست               غلط

د ) حضرت محمد (ص) در پیمانی موسوم به « عقبه اول » که برای دفاع از مظلومان و ضعیفان بسته شد، شرکت کرد.    درست          غلط

 

1

2

جاهای خالی را با کلمات و اصطلاحات مناسب پُر کنید.

الف ) کسی که به گرد آوری اشیاء و ابزارهای قدیمی و طبقه بندی آن ها و پژوهش درباره ی آن ها می پردازد را ..................... ...........می نامند.

ب  ) آخرین قومی که بیش از یک قرن در میان دو رود حکومت می کردند ، ................................ بودند .

 ج  ) مجموعه سرودها و دستورات دینی زردتشت در کتابی به نام .............................  جمع آوری شد .

  د ) جنگ های داخلی یونان به جنگ های  ..............................  معروف است .

 

1

3

 شماره گزینه مرتبط را از جدول سمت چپ پیدا نموده و در پاسخ نامه خود بنویسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف )داریوش یکم

  ب ) هانیبال

 ج ) بهرام گور

  د) هُوَخشَتره

1)      فتح مصر

2)    شکست والرین

3)    سردار کارتاژی

4)    چاپارخانه

5)    فاتح آشور

6)    جنگ با هپتال ها

7)    امپراتور روم

1

4

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف ) آتشکده آذر فرنبغ در فارس مخصوص چه کسانی بود؟

           1) شاهان                    2) موبدان                       3 ) کشاورزان                      4 ) جنگ جویان

  ب ) مهم ترین مرکز مسیحیت در شبه جزیره عربستان کدام شهر بود ؟

           1) مکه                       2) یثرب                         3 ) نجران                            4 ) طائف

 ج ) کدام غزوه اندکی پس از فتح مکه اتفاق اُفتاد ؟

           1) حنین                   2 ) خندق                        3) تبوک                              4) خیبر

  د ) اهالی یثرب به رهبری چه کسی ، جریان نفاق را در مدینه شکل دادند؟

           1) ابوجهل                           2) ابولهب                                 3 ) عبدا... بن اُبی              4 ) ابوسفیان  

1

ادامه سوالات در صفحه دوم

5

برای هر یک از تعاریف ، پاسخ درست را از میان مفاهیم ارائه شده انتخاب نموده و در مستطیل مقابل آن بنویسید .

              سارگُن ـ خسرو پرویز ـ شاتن ـ پونیک ـ مُغ ـ داریوش یکم ـ نبونید ـ پلوپونز

الف ) پادشاهی که هنگام لشکر کشی کورش به بابل(پایتخت حکومت کلده ) شکست خورد .

  ب ) در تمدن ایلام به برگزار کننده مراسم دینی گفته می شد .

  ج ) آخرین پادشاه مشهور ایران باستان است .

  د ) جنگ رُمی ها و کارتاژی ها به این نام معروف است .

 

1

6

چهار مورد از مهم ترین فواید مطالعه تاریخ را نام ببرید .

1

7

معروف ترین پادشاه اِموری ها چه نام داشت ؟ دلایل شهرت وی چه بود؟

1

8

چرا مصری ها اجساد مردگان را مومیایی می کردند ؟

1

9

 دو مورد از وظایف کاهنان مصر باستان را بنویسید .

1

10

« پایتخت » و « خدای معروف » و « نام معبد »  ایلامی ها رابنویسید .

75/

11

وظایف پدر در خانواده ی آریایی را نام ببرید.

75/

12

بهانه و انگیزه واقعی کمبوجیه پادشاه هخامنشی برای فتح مصر چه بود ؟

1

13

در تاریخ یونان باستان کدام دولت ـ شهر ها از بقیه مشهورتر هستند؟

5/

14

در حکومت اشکانی ، اعضای مجلس مهستان از چه کسانی تشکیل می شد ؟

1

ادامه سوالات در صفحه سوم

15

مشهورترین نبرد اشکانیان با دولت روم کدام نبرد بود ؟ فرمانده ایرانی این جنگ چه نام داشت ؟

5/

16

اردشیر بابکان قبل از رسیدن به قدرت ، چه وعده هایی به مردم می داد؟ (2مورد)

1

17

به سوالات مربوط به دوره ساسانیان پاسخ کوتاه دهید.

الف ) رقیب سرسخت آئین زردشت :

ب ) کتاب مانی :

ج ) مرکز مهم آموزش و پژوهش :

د )  آئین پیروان حضرت یحیی :

 

1

18

دو عامل اساسی که موجب رونق اجتماعی و اقتصادی شهر مکه شد ، کدامند ؟

75/

19

دعوت پیامبر( ص ) در آغاز بر دو رکن استوار بود . آن ها را بنویسید.

5/

20

نخستین ایمان آورندگان به اسلام را نام ببرید.

75/

21

اصلی ترین ماده صلحنامه حدیبیه را بنویسید.

5/

22

دو مورد از مهم ترین اقدامات پیامبر ( ص ) پس از مهاجرت به مدینه را بنویسید.

1

23

یهودیان مدینه برای ضربه زدن به مسلمانان چه کارهایی انجام دادند؟

1

 

                                                                                                                                                 « خدا نگهدار شما »

 

+ نوشته شده توسط دبیر سابق تاریخ شادگان (معاون) در جمعه بیست و نهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 22:45 |